ArteActa

# 04 — 2020

Brecht v Praze

V první polovině listopadu 2019 se pod názvem Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda uskutečnilo v Praze mezinárodní sympozium věnované Brechtovu divadelnímu odkazu. Třídenní sympozium organizovala Divadelní fakulta AMU ve spolupráci s platformou The S Word a Stanislavského výzkumným centrem na Univerzitě v Leedsu. Na tři desítky přednášejících teatrologů, historiků kultury i praktických divadelníků z Evropy a Ameriky se na něm věnovaly především Brechtovu vlivu na herectví, režii, myšlení o divadle či možnostem, jak tvůrčím způsobem využít jeho scénickou praxi v dnešní divadelní pedagogice.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #04 – 2020.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa