ArteActa

# 03 — 2019

Zranitelnost a performativita. Judith Butlerová hovoří s Hannah Arendtovou

Ve své zatím poslední vydané knize s názvem Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Poznámky k performativní teorii shromáždění) se Judith Butlerová zaměřuje na pojetí jednání u Hannah Arendtové a v polemice s ní podstatně přehodnocuje zejména úlohu těla a tělesnosti v politice. Shromáždění jako vtělený a plurální performativní akt, jehož součástí je i solidarita na dálku, implikuje podle Butlerové nové chápání arendtovského veřejného prostoru jakožto prostoru zjevování, odhalování osoby, bez něhož by nebylo politiky.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #03 – 2019.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa