ArteActa

# 04 — 2020

Chvála chaosu aneb Divadlo ve věku nejistoty

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU (dále KALD) uspořádala druhý ročník sympozia o metodách výuky devised theatre. Pod názvem Teaching to Transgress. Education of Devised Performance as a Practice of Freedom se sympozium konalo poprvé v květnu 2017. Mezinárodní setkání pedagogů divadelních akademií, kteří se věnují tomuto typu tvorby, se konalo na konci května 2018 ve Velkém tanečním sále DAMU a neslo stručný – leč výstižný – název Chaos and Method. Dvoudenního sympozia se zúčastnily přes dvě desítky umělců a pedagogů z Evropy, Ameriky i Blízkého východu. V následujícím textu se chci namísto výčtu řečníků a sumáře jejich příspěvků obecně zamyslet nad jednotlivými tématy, o nichž se v rámci sympozia diskutovalo.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #04 – 2020.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa