ArteActa

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vyšlo třetí číslo časopisu ArteActa, jež se významně věnuje teoretické práci zakladatele Stanfordské literární laboratoře a průkopníka digitálního výzkumu v humanitních vědách Franca Morettiho.

V rubrice esej proto naleznete překlad jeho známého textu Teorie sítí analýza syžetu. V něm Moretti na příkladu Hamleta Williama Shakespeara a dalších literárních děl představuje rozbor dramatu i románu za pomoci metod digital humanities. Francu Morettimu je věnována i jedna ze studií tohoto čísla. V Hamletovi zblízka a na dálku se František A. Podhajský zabývá právě Morettiho „čtením na dálku“, které nahlíží jednak z hlediska vývoje teoretických přístupů tohoto původem italského komparatisty, a dále pak také například v souvislosti s marxistickou myšlenkovou tradicí, z níž Morettiho uvažování o literatuře vychází. Nemůžeme v této souvislosti nezmínit, že profesor Moretti zavítal do Prahy a v rámci prezentace tohoto čísla proslovil 28. února 2020 na půdě Akademie věd České republiky přednášku Simulating Dramatic Networks. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Ve druhé recenzované studii Creātiō ex nihilō podrobuje Martin Ledvinka pečlivé dekonstruktivní analýze televizní oratorium Genesis, které v roce 1969 na hudbu Zbigniewa Wiszniewského a text Gottfrieda Edela natočil významný český režisér Pavel Hobl. Ledvinka si mimo jiné za využití konceptů hlasového objektu a akuzmatického hlasu všímá zvukové složky audiovizuálního artefaktu jako podstatného narativního prostředku.

V další části tohoto čísla časopisu ArteActa se věnujeme reflexi dvou knih, které podle našeho názoru přinášejí inspirativní mezioborové pohledy na performativitu a performativní umění. Noemi Purkrábková s Jiřím Sirůčkem se kriticky zamýšlí nad Rodowickovou knihou What Philosophy Wants from Images a Jan Bierhanzl uvádí myšlenky americké teoretičky Judith Butlerové nejen z jejího díla Notes toward a performative theory of assembly do kontextu filozofických konceptů Hannah Arendtové.

V závěru třetího čísla naleznete podrobnou zprávu Karoliny Plickové ze sympozia Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU o fenoménu alternativy v současném divadle.

Vašemu zájmu doporučujeme také lednový Online‑speciál na webu www.arteacta.cz, ve kterém autorský kolektiv Digital Unrealities zasazuje svou zvukovou skladbu do širších teoretických i praktických konceptů zvukové tvorby, ale také výhodnou nabídku pro nové předplatitele.

Přejeme vám dobré čtení,

Jan Jiřík
Tereza Czesany Dvořáková

ArteActa