ArteActa

# 02 — 2018

Hranice experimentu

„Můj přístup k hlasu není britský, spíše evropský.“ Touto větou zahájila v červenci 2018 v londýnských Toynbee Studios svou hlasovou dílnu Nadine Georgeová. Stáže s bývalou žačkou a spolupracovnicí Roye Harta (1926–1975) jsem se zúčastnila v rámci svého doktorandského výzkumu Srovnání britského a českého přístupu k pedagogice hlasu a přednesu přes osobní zkušenost, který probíhá na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #02 – 2018.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa