ArteActa

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

druhé číslo odborného časopisu ArteActa, které právě držíte v rukou, je o poznání obsáhlejší a různorodější než předchozí.

Část věnovaná odborným studiím přináší hned tři texty. David Havas se na příkladu seriálu Twin Peaks zamýšlí nad motivací k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií, ale také zkoumáním utopických motivů a narativních trhlin takovýchto audiovizuálních světů. Studie Marcely Magdové se zaměřila na čtyři akce ruského akcionisty Petra Pavlenského. Magdová se soustředí především na performerovu práci s vlastním tělem, již autorka popisuje ve společenském a politickém kontextu současného Ruska. Studie autorského tandemu Tomáše Oramuse a Kateřiny Lukavské prezentuje výsledky empirického výzkumu zaměřeného na míru intenzity prožitku flow při hraní počítačových her různých žánrů v rozličných modelových prostředích.

Druhé číslo časopisu ArteActa pokračuje v hledání odpovědí na otázky, co je to umělecký výzkum, zda a proč je na světě. V rubrice esej přinášíme dva texty německého umělce a vědce Julia Kleina – první je pečlivě argumentovanou manifestací na podporu myšlenky uměleckého výzkumu, druhá studie představuje Kleinovo ontologické osahávání teorie estetické relativity. V recenzních studiích publikujeme obšírnou reflexi dvou knih, které nás v poslední době zaujaly. Estetička Tereza Hadravová se zamýšlí nad publikací Jiřího Angera Afekt, výraz, performance, jež v loňském roce vyšla ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Literární historik a teoretik Roman Kanda se zaměřil na český překlad dnes již kanonického díla teorie postmodernismu Fredrica Jamesona.

Závěr tohoto čísla tvoří zprávy ze života AMU. Michaela Raisová se ve dvou textech věnovaných hlasové pedagožce Nadine Georgeové ohlíží za svou stáží v Londýně. Vít Havlíček vzpomíná na nedávno zesnulého významného českého hudebního skladatele a pedagoga Otomara Kvěcha.

Nepřehlédněte ani naše výzvy k publikování v časopise ArteActa. Sledujte také náš web arteacta.cz a redakční facebookový profil. I na letošní podzim chystáme hned několik akcí, o nichž vás budeme informovat právě prostřednictvím našich internetových stránek a sociálních sítí.

Přejeme vám inspirativní čtení,

Jan Jiřík
Tereza Czesany Dvořáková

ArteActa