ArteActa

# 02 — 2018

Umělecký výzkum vůbec neexistuje. A jak se mu povedlo, že z toho nemá obavy

Existují dobré důvody, proč nahlížet na některé umění nebo některá umělecká díla jako na výzkum. Ale hledání těchto důvodů stojí naprosto mimo otázku, za jakých okolností může být výzkum nazván uměleckým. Jinak řečeno, debata o „umění jakožto výzkumu“ představuje specifický umělecko-teoretický program, který se nejčastěji odehrává post hoc. Oproti tomu pojem „umělecký výzkum“ cílí na určité kvality výzkumu: ptá se spíše po tom, kdy, kde a k čemu byl, bude nebo by měl být během výzkumu umělecký modus aplikován.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #02 – 2018.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa