ArteActa

 

Kontakt

Redakce časopisu ArteActa
Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Osobní návštěvy jsou možné po předchozí domluvě s redakcí. Sídlíme v přízemním atriu domu U Bílého jelena, kam se lze dostat přes Hartigovský palác (Malostranského náměstí 12, Praha 1).

Tel.: +420 234 244 510
E-mail na redakci: redakce@arteacta.cz
E-mail na předplatné: predplatne@arteacta.cz
Web: www.arteacta.cz
FB: www.facebook.com/ArteActa

Mapa: https://goo.gl/maps/99qsTQd2DG72

ISSN: 2571-1695
Číslo v evidenci periodického tisku: MK ČR E 23368