ArteActa

# 06 — 2021

Minulost jako otevřená hra. Rozhovor s Lynne Parker

Stewart Parker (1941–1988) byl severoirský dramatik, hudební publicista, pedagog, ironický glosátor severoirského násilného konfliktu, nadšený obdivovatel kouzelnického umění, starých map a bicyklů, a především hry jako takové. Tento belfastský samorost z liberálně-protestantské rodiny patří dnes k poněkud opomíjeným autorům, u nás doposud neobjeveným. Snad je to tím, že jeho tvorba je úzce spjatá se severoirskými „nepokoji“, eufemisticky proslulými jako „the Troubles“, ke kterým se neustále ve své tvorbě vracel a které zůstávají v irské společnosti i nadále citlivým tématem. Parkerovy názory nebyly navzdory jeho protestantskému původu jednoznačně probritské, ale nebyly ani jednoznačně proirské. Jeho hry neobhajují pohled jedné anebo druhé strany konfliktu. Přesto se dočkal několika ocenění, ať už šlo o hry divadelní, či dramata pro televizi a rozhlas, nebo o celovečerní film. Anglicky knižně zatím vyšlo sedm jeho divadelních her a hry televizní.

ArteActa