ArteActa

 

Call for papers 2021: Devadesátky ve střední a východní Evropě

Poslední dekáda 20. století znamenala v oblasti performativního umění zásadní obrat. Změny režimů v bývalém východním bloku vytvořily podmínky, s nimiž se umělci a představitelé kultury museli tvořivě vyrovnávat. Transformace 90. let se dotkly performativního umění nejen po stránce organizační, ale i estetické.

Došlo k proměně tradičních kulturních sítí a institucí i způsobů vzniku samotných uměleckých děl. Objevili se nezávislí tvůrci i tvůrci, kteří svou tvorbu dokázali úspěšně komercionalizovat. Umělci ze zemí střední a východní Evropy se po dlouhé době dostali do bezprostředního a svobodného kontaktu s aktuálním uměleckým a kulturním děním v zahraničí. Z druhé strany se museli vyrovnávat s turbulentní proměnou společností, pro které tvořili, i jejich představami a nároky na současné umění. V neposlední řadě je pro 90. léta 20. století charakteristické intenzivní hledání nového estetického jazyka. Toto hledání se pohybovalo od idealistických návratů do „zlatých dob“ té které národní kultury až po odmítnutí podob tehdejšího umění a vykročení směrem k radikálním estetikám.

Pro tematické číslo časopisu ArteActa přijímáme odborné studie, které zkoumají podoby a proměny performativního umění (audiovize, divadlo a kulturní performance, hudba, tanec a nová performativní média) v některé ze zemí bývalého východního bloku. Po domluvě s redakcí přijímáme i návrhy textů, které výše uvedená témata uchopí esejistickým způsobem.

  • Jazyk příspěvků: čeština, slovenština, angličtina
  • Předpokládaná délka odborných studií: 15–30 normostran
  • Texty musí splňovat formální parametry časopisu
  • Deadline na zaslání abstraktu (min. 900 znaků): 31. 12. 2020
  • Deadline na dodání hotových textů: 31. 3. 2021
  • Abstrakty spolu se stručným CV/biogramem zasílejte na mailovou adresu redakce@arteacta.cz.
  • V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na redakci časopisu!

Redakce odborného časopisu ArteActa vypisuje call for papers na příspěvky do tematického čísla pro rok 2021: Devadesátky ve střední a východní Evropě

Deadline na zaslání abstraktu (min. 900 znaků):
31. 12. 2020

Deadline na dodání hotových textů:
31. 3. 2021

Abstrakty spolu se stručným CV/biogramem zasílejte na mailovou adresu
redakce@arteacta.cz.