ArteActa

# 09 — 2023

Odnaučující a světotvorná politika vědění. O umění a výzkumu podle Toma Holerta

Úvodní text Andrey Průchové Hrůzové k překladu eseje Toma Holerta.

Esej „Umění ve znalostní polis“ byla poprvé veřejnosti představena kritikem, kurátorem a spisovatelem Tomem Holertem na přelomu let 2008 a 2009. Nejprve zazněla jako přednáška, později byla přetavena v kratší text, se kterým se nyní seznamuje také české publikum. Reprezentuje jeden z výrazných projevů tehdy nově se formujícího pole uměleckého výzkumu, jehož vznik byl podpořen byrokraticko-akademickou dynamikou etablování doktorských, na praxi orientovaných programů vysokých uměleckých škol. V době psaní textu Holert nově působil na vídeňské Akademii, kde na popud umělkyně a kulturoložky Renate Lorenz, stále spjaté s doktorským studiem ve Vídni, formuloval a realizoval koncepci dodnes fungujícího programu „PhD. In Practice“. Jako profesionál vzdělaný v oblastech historie umění a teorie kultury Holert vystavěl svou akademickou činnost i předkládanou esej na dvou základních kamenech, dějinách umění a dějinách epistemologie, jež mu umožnily fenomén uměleckého výzkumu ukotvit v širším materiálním a symbolickém společenském poli.

ArteActa