ArteActa

# 04 — 2020

Ohlédnutí za prvním ročníkem skladatelské soutěže koncertního melodramu

Katedra hudební teorie HAMU ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha zorganizovala na podzim 2019 první ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů, pod záštitou České komise pro UNESCO. Soutěžní skladba byla vypsána pro jednoho recitátora či jednu recitátorku a klavír a měla se pohybovat v rozmezí 5–8 minut.

Vznik soutěže podnítilo několik důležitých okolností – především zájem organizátorů Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, existující pod hlavičkou Společnosti Zdeňka Fibicha již 20 let, o rozšíření soudobých skladeb. Nově vzniklá díla jsou následně nabízena účastníkům paralelně fungující interpretační soutěže k zařazení do závěrečného třetího kola, v ideálním případě by se vítězná skladba kompoziční soutěže stala pro interprety jednou z povinných. To se však v roce 2019 nestalo.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #04 – 2020.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa