ArteActa

# 09 — 2023

Okamžitá kompozice jako svébytná umělecká disciplína

První část dvoudílné studie, zabývající se fenoménem taneční improvizace na jevišti, která představuje českému prostředí vůbec poprvé historický kontext a souvislosti, v nichž forma okamžité kompozice vznikala od šedesátých let minulého století v USA. Autorky představují zásadní osobnosti a uskupení působící na newyorské scéně (Anna Halprin, Simone Forti, Judson Dance Theatre, Grand Union aj.) a naznačují linii vývoje a uvažování v postmoderním tanci, včetně vlivu kontaktní improvizace a Johna Cage. Studie se také dotýká terminologie a představuje výzkum autorek v širším kontextu. Českému čtenáři přináší vůbec poprvé ucelený přehled o dostupné zahraniční literatuře a dalších zdrojích k tomuto tématu, současný oborový dialog a naznačuje další možnosti bádání.

ArteActa