ArteActa

# 09 — 2023

Tělesnost, distance, inter-akce

Vyhlašujeme OPEN CALL na projekty uměleckého výzkumu na téma “Tělesnost, distance, inter-akce.”

V mezilidské komunikaci vzrůstá množství odtělesněných interakcí – mění se v souvislosti s tímto faktem také to, co bychom mohli nazvat performativitou každodennosti a vztahů? Jak tělesně prožíváme prostředí, které je čím dál virtuálnější? Jakou materialitu a tělesnost je třeba brát v potaz při setkáních, která nejsou bezprostředně tělová? Je třeba distanci mezi prožitkem a jeho místem překonávat, nebo skrývá potenciál nového významu? Jak vypadají aktuální mody divácké imerze v performativních uměních? Jaký je vztah mezi technologiemi a vtěleným zakoušením okolní reality? Jaká je dynamika tohoto vztahu vzhledem k jeho lidským i ne-lidským aktérům?
Vítáme projekty, které se nad těmito (a mnoha přidruženými) otázkami zamýšlí skrze nástroje performativních a audiovizuálních umění.

Abstrakty projektů (max. 1 normostrana/250 slov) přijímáme do 31. října 2023 na adrese redakce@arteacta.cz.
Uzávěrky projektů (v AJ, SJ, ČJ) – 31. března 2024. 

Vycházíme online, v modu open-access, projekty publikujeme v plně multimediální podobě (text, hypertext, foto, video, audio).
Publikační záměry a formáty doporučujeme konzultovat na e-mailu redakce@arteacta.cz.

ArteActa