ArteActa

# 06 — 2021

Osobnostní charakteristiky studentů tanečních konzervatoří: výzkum založený na pětifaktorové teorii osobnosti

Tato studie se zabývá výzkumem osobnostních charakteristik studentů tanečních konzervatoří na základě teorie pětifaktorového modelu osobnosti. Autoři usilují o specifikaci a popis diskutované skupiny za použití NEO pětifaktorového osobnostního inventáře. Zaměřují se také na odlišnosti a odchylky od běžné populace. Výsledky vykazují zvýšené skóry v intrapersonálních dimenzích a průměrné v interpersonálních. Získaná data zejména nabádají k širší aplikaci poznatků z oblasti psychohygieny do vzdělávacího procesu uměleckého, konkrétně tanečního vzdělávání.

ArteActa