ArteActa

# 08 — 2022

Umělecké doktoráty jako cesta udržitelné umělecko-výzkumné praxe

Studie nabízí vhled do žité reality doktorandského bádání na Fakultě výtvarných umění (FaVU) při Vysokém učení technickém v Brně. S využitím vlastních zkušeností doktorandky a archivu dotazníkových odpovědí doktorandských studujících prvního ročníku na otázky týkající se motivace ke studiu, představ o jeho nárocích a zamýšlených strategiích, jak těmto nárokům dostát, zkoumám formativní vliv uměleckého doktorátu na praxi studujících. Archiv dotazníků pro doktorandy na fakultě vzniká v rámci předmětu Výzkumná práce uměleckou tvorbou, na jehož výuce se podílím. V příspěvku zhodnocuji bohatý materiál odpovědí, který se za dobu pěti let vyučování předmětu nashromáždil, pro podporu svého argumentu, že institucionální nastavení uměleckých doktorátů na FaVU a způsoby, jakými doktorandští studující pracují s konceptem uměleckého výzkumu, je motivují k rozvíjení umělecko-výzkumných praxí s potenciálem být dlouhodobě udržitelné a obohacující nejen pro ně samotné, ale i pro kulturní a akademická prostředí, ze kterých jejich praxe vyrůstají a kde působí.

ArteActa