ArteActa

# 09 — 2023

Umění ve znalostní polis

Překlad stěžejního textu Toma Holerta o pozici uměleckého výzkumu na uměleckých školách i v širším poli současné kulturní produkce.

“Zajímá mě zejména to, jak se otázky aktuálních situací a významů v umění, umělecké praxi a umělecké produkci vztahují k otázkám týkajícím se konkrétního druhu vědění, vytvářeného lidmi na různých pozicích v umělecké sféře (nebo na uměleckém poli, jak preferuje Pierre Bourdieu). Různorodé kombinace umělců, učitelů, studentů, kritiků, kurátorů, editorů, pedagogů, sponzorů, tvůrců strategií, techniků, historiků, obchodníků, aukčních dražitelů, dodavatelů občerstvení, galerijních asistentů a tak dále ztělesňují specifické dovednosti a kompetence, vysoce unikátní způsoby a styly poznávání a fungování ve flexibilizované, zasíťované sféře produkce a spotřeby. Tuto rozmanitost a různorodost je třeba brát v úvahu, pokud chceme, aby tyto epistémé byly vůbec uznány a bylo možné získat alespoň rámcovou představu o tom, o co jde, když se mluví o vědění ve vztahu k umění – představu, která je v nejlepším případě podrobnější a různorodější než obvyklé popisy tohoto vztahu.”

ArteActa