ArteActa

# 06 — 2021

Obraz mezi francouzským a anglickým parkem

Karel Stibral. Estetika přírody: K historii estetického ocenění krajiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, 536 s.

V druhé polovině roku 2019 vyšla v Česku kniha Estetika přírody shrnující dosavadní východiska dlouhodobého výzkumu Karla Stibrala zabývajícího se proměnami estetického ocenění krajiny v historii evropské civilizace. Tato recenzní stať reflektuje nejen původní půdorys textu, ale také se jej snaží rozšířit o nástup technických obrazů a jejich souvislost s industriálními proměnami krajiny v 19. a 20. století. Využívá k tomu především metaforu dvojího typu krajinného uspořádání a z něj plynoucí dynamiky pohybu.

ArteActa