ArteActa

# 07 — 2022

„Pro závažné porušení občanských a studijních povinností“. Kauza Nezvaný host v širším kontextu dějin Filmové a televizní fakulty AMU

Případ školního filmu Nezvaný host a osud jeho režiséra Vlastimila Venclíka, který byl z FAMU kvůli tomuto filmu vyloučen těsně před absolutoriem v roce 1971, je v českém prostředí poměrně známým příkladem politické perzekuce v době nastupující normalizace. Film Nezvaný host byl natočen v roce 1969 jako ateliérové cvičení třetího ročníku. Námět byl napsán již v roce 1967, ale dílo bylo po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 aktualizováno tak, že vznikla jasně čitelná
metafora okupace a přizpůsobování se.

Výzkum, vycházející z archivních materiálů z fondů Rektorátu AMU, mimo jiné odkrývá širší pozadí rozhodnutí o vyloučení studenta Venclíka včetně přímého zásahu Ministerstva školství. Nachází možné příčiny zastavení vyšetřování Státní bezpečností v intervenci Venclíkova pedagoga Otakara Vávry a poukazuje na nevyjasněné kompetence v organizaci školní projekce studentského filmu. Promítání školních filmů byla běžnou součástí provozu školy, ale Venclík za ně byl potrestán. Vedle archivních
materiálů autorka pracovala se sekundární literaturou a zdroji orální historie včetně rozhovoru se samotným Vlastimilem Venclíkem realizovaného přímo pro tuto studii.

ArteActa