ArteActa

# 07 — 2022

Estetika odporu? Umělecký výzkum jako disciplína a konflikt

Co je dnes umělecký výzkum? Zdá se, že odpověď na tuto otázku nezná v současné době nikdo. Umělecký výzkum je považován za jednu z mnoha činností, které jsou definovány neurčitě, neustále se mění, postrádají soudržnost a identitu. Co když je ale tento pohled ve skutečnosti zavádějící? Co když ve skutečnosti víme víc, než se domníváme? Abychom se o této tezi mohli bavit, podívejme se nejprve, jak vypadají současné debaty o uměleckém výzkumu. Zdá se, že největší pozornost je v těchto debatách věnována proměně uměleckého výzkumu v akademickou disciplínu. Diskutuje se o studijních plánech, akademických titulech, metodách, praktickém uplatnění, pedagogice. Na druhé straně se ale objevují významné kritické hlasy, které institucionalizaci uměleckého výzkumu vnímají jako spoluviníka nových způsobů produkce v rámci kognitivního kapitalismu: komodifikovaného vzdělávání, kreativních a afektivních průmyslů, administrativní estetiky atd. Oba pohledy se shodují v jednom: dnešní umělecký výzkum je ustaven jako víceméně normativní akademická disciplína.

ArteActa